Neha the Eastern Beauty Neha ja Anurag

(English text follows the Finnish one)

Kansainvälisenä Naistenpäivänä päätin käydä kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä ollakseni osana todella kansainvälistä naisten iltaa. Huomioni kiinnittyi nuoreen, kauniiseen Intialaisnaiseen ja toisella kerralla hänet kohdatessani  Wodess- talk shown toisena juontajana, ihmettelin miten noin lempeä ja nöyrän ja herkän oloinen nainen on vasta vuoden Suomessa asuttuaan ehtinyt jo saavuttamaan vaikka mitä. Halusin tutustua Nehaan paremmin.

Neha on syvästi kiitollinen turvallisesta ja rakastavasta kodista; isä on ollut aina tukena ja turvana sekä rakastavasta äidistä. Intiassa tyttönä eläminen on useimmiten moninpuolin rajoitettua, mutta Neha on saanut elää ”poikana”, siis ilman tällaisia rajoituksia.

Isä on Nehalle esikuva, joka auttaa muita odottamatta mitään vastapuolelta. Isä menetti 4-5 vuotiaana äitinsä ja on joutunut rakentamaan kaiken itse ja oppimaan paljon nuoralla iällään. Vaikka isän elämä oli ollut kovaa, hän ei ollut negatiivinen, vaan ymmärsi, että vain sillä on merkitystä miten asioihin suhtautuu. Isä on aina ollut kova työntekijä ja äiti on rukoillut perheensä puolesta sekä huolehtinut monipuolisesta ravinnonsaannista perheessä. Vaikka Nehan perhe ja lapsuus on ollut turvallinen ja rakastettava, se ei kuitenkaan tarkoittanut että edessä ei olisi vaikeuksia eikä haasteita.

Neha on aina ollut erittäin sosiaalinen ja aktiivinen, mutta samalla herkkä, romanttinen ja haaveileva. Neha suosikkimotto onkin ” Jos pystyt kuvittelemaan sen, pystyt toteuttamaan sen”. Neha oli aktiivinen koulun draama ja- runokerhoissa ja tanssi on aina ollut lähellä sydäntä. Tanssista Neha saa alituista iloa itselleen. Neha on onnellinen tanssiessaan.

Neha kouluttautui IT alalle ja työskenteli suurissa yrityksissä.

Neha tapasi tulevan aviomiehensä silloin kun molemmat kävivät läpi vaikeita asioita. Neha tunsi olonsa mukavaksi ja turvalliseksi Anuragin seurassa jo ensimmäisestä päivästä lähtien.

Neha sanoo elävänsä nykyhetkessä eikä suunnittele paljon tulevaisuutta. Hän sanoo, että Jumalalla on aina paremmat suunnitelmat kuin hän voisi itse itselleen kuvitella. Neha on kuitenkin haaveillut pääsevänsä matkustamaan. Anuragiin tutustuessa hän ei tiennyt, että tulisi muuttamaan Suomeen tulevan miehensä ja tämän työn perässä.

Intialaiset ovat kovia tekemään työtä sillä elämä on monin tavoin haastavaa, mutta samalla kasvattavaa. Suomen Neha kokee rennoksi ilmapiiriltään, ei tarvitse niin paljon ponnistella kaiken eteen – voit olla oma itsesi. Suomalaiset ovat ystävällisiä ja rehellisiä, eikä mikään ole Suomessa keinotekoista, sanoo Neha.

Neha kuvitteli, että hänen olisi helppo saada töitä Suomesta hyvillä kouluarvosanoilla ja näyttävällä CV:llä, mutta niin ei käynytkään. Vieraassa maassa kotona ollessa Neha tunsi itsensä yksinäiseksi. Miehellä oli mielekäs työ ja ystäviä jo ennestään, mutta Nehalla ei ollut päivän päätteeksi paljon kerrottavaa.

Neha lähetti lukuisia työhakemuksia monista monista negatiivisista vastauksista huolimatta. Toisinaan hän koki masennusta ja nukkui huonosti.  Neha oli kuitenkin aktiivinen ja lopulta päätyi tekemään työtä start-up yrityksessä. Myöhemmin hän perusti yrityksen ja tekee nykyään työtä Nordeassa IT analyytikkona. Hän myös aloitti Suomen kielen opinnot, liittyi Bollywood tanssijoihin ja sai jopa esiintyä mm . Taiteiden yössä ja Putous – ohjelmassa.

Suomessa myös järjestettiin Mrs India Suomi- kilpailu ja miehensä kannustamana Neha osallistui kisoihin ja hänet kruunattiinkin sitten Mrs India Suomeksi.

Neha pyydettiin myös mukaan Wodess-  Women Designed for Success Suomessa rekisteröityyn yhdistykseen, jonka visiona on rohkaista ja rakentaa menestyviä naisia. Neha toimii siellä mm johtokunnassa, PR:ssä ym ym.

Neha sanoo, että hän nauttii niin täysillä kaikesta mitä tekee, että unohtaa kaiken jännityksen. Osallistumalla elämään ja erilaisiin tapahtumiin, heittäytymällä rohkeasti uuteen, avaa myös uusia mahdollisuuksia.

Neha haluaa vaikuttaa monipuolisesti parantaakseen toisten elämää ja tehdä asioita toisten hyväksi. Neha luottaa ihmisiin, on positiivinen eikä luovuta.

Vaikka olisi haasteita, on ponnisteltava ja oltava aktiivinen ja positiivinen. Se kyllä palkitaan.

Ei tarvitse olla kova ja hyökkäävä, jotta pääsee vaikuttamaan omilla lahjoillaan. Omana itsenä oleminen vetää ihmisiä puoleensa ja niin on käynyt Nehankin kohdalla jo niinkin lyhyen Suomessa asumisen jälkeen.

Suomessa on paljon lahjakkaita ja mielenkiintoisia monikulttuurisia henkilöitä ja toisiimme tutustumalla elämämme tulee moninpuolin rikkaammaksi, jos vain annamme sille mahdollisuuden.

Voit lukea Nehasta enemmän englanniksi Wodess Magazinessa: http://pub.lucidpress.com/c8d5566f-037f-4f41-8aba-72a8d4fd7a74/#zjATJplv1WsI

Neha ja Eva

Gentle and Humble, still confident – the Beauty from the East Neha Gupta

On International Womens´Day I decided too visit Caisa, the international cultural center in Helsinki to be a part of a truly international women´s evening. My attention was caught to a young and beautiful Indian woman and when I met her the second time as she was the co-host at Wodess talk show, I was wondering how such a gentle and humble woman who had just lived in Finland for a year had achieved so much already. I wanted to get to know her better.

Neha is deeply grateful for her safe and loving family; her father has always been supportive and safe and her mother very loving. As a girl living in India, your life is very restricted in many ways, but Neha got to live “as a boy”, without these limiting restrictions.

Her father has always been Neha´s role model. He always helps others without excepting anything in return. Her father lost his mother when he was 4 or 5 years old and had to build everything on his own and to learn a lot at a young age. Although the father´s life was very tough, it didn´t make him negative but he understood that how you react to things, is the only thing that matters. The father was always a hard worker and mother always prayed for he family and made sure the family got very nutritional meals. Although Neha´s childhood and family have been safe and loving it doesn´t mean that there wouldn´t be hardships and challenges ahead.

Neha has always been very active and social, but at the same time sensitive, romantic and a fantasizer. Neha´s favorite motto is ” If you can dream it, you can do it”. Neha was active in drama and poetry and other clubs at school and dancing has always been close to her heart. She said she always is happy when dancing, particularly on her own.

Neha was educated in the IT field and worked in wellknown companies in India.

Neha met her future husband when they were both going though some difficult phases, but she felt very comfortable and safe with Anurag from day one.

Neha lives in the moment and doesn´t plan much for the future. She says that God always has better plans than we can imagine for ourselves. Neha was hoping to travel a lot. When she met Anurag, she didn´t know that she would be moving to Finland with him because of his work.

The Indians are working hard because life is very challenging in many ways. But if you don´t have challenges you don´t grow. Neha feels that the atmosphere in Finland is relaxed and you don´t have to struggle so much for everything. The Finnish people are friendly and honest and you can be you.

Neha thought that it would be easy for her to get a job with in Finland with her grades and influential CV, but that didn´t happen. In a foreign country Neha felt lonely at home. Her husband had a meaningful job and had already made friends, but at the end of the day Neha didn´t have very much to say.

Neha sent several job applications inspite of so many negative replies. At times she felt depressed and didn´t sleep well. Neha kept being active and ended up working with a start-up company. Later she started her own company and is currently working for Nordea bank as an IT analyst. She also started taking Finnish classes, joined Bollywood dancers and has been performing in many places f.eg at the annual Night of the Arts event and a famous TV show called Putous.

The first Mrs. India Finland competitition was organized and Neha´s husband encouraged Neha to take part of that and Neha was crowned ad Mrs. India Finland.

Neha was asked to participate in Wodess – Women Designed For Success – an association registered in Finland with the vision of encouraging and building up successful women. Neha is part of the board of directors, the PR team etc.

Neha says that she enjoys so much what she does that she forgets to be nervous. Participating in life and different activities, throwing yourself boldly in new areas, open up new possibilities.

Neha wants to make an impact in others in many ways and to help others. Neha trusts people, is posivite and doesn´t give up.

Even if you have challenges, you need to work hard, be active and positive. You will be rewarded.

You don´t have to be pushy or hard to make an impact with your gifts. By being yourself you attract people to you and that has happened to gentle Neha after living in Finland for such a short time.

There are many talented and interesting multicultural people in Finland and getting to know each other, we can enrich our lives, if we just give it a chance.

You can read more about Neha at Wodess magazine  http://pub.lucidpress.com/c8d5566f-037f-4f41-8aba-72a8d4fd7a74/#zjATJplv1WsI

Pin It on Pinterest